Extensions s.c Joanna Gołębska, Rusłan Laszczowski, kelle büroo asub  Gliwices (44-121), Chemiczna 18, VAT nr PL6312512210, Regon 240553641, teavitab ja hoiatab, et  siinsel veebilehel esitatud infomaterjalid, siin ja edaspidi nimetatud kui “Teenus”, on üksnes informeeriva iseloomuga. Teenuse täisõiguste omaja on Extensions s.c.,

Veebilehe sisu ja kõik selle individuaalsed osad kuuluvad samuti Extensions s.c.-le või isikutele kelle materjal on ametlikult ning legaalselt veebilehel üleval.Kogu antud veebilehe sisu on ametliku kaitse all. Teenuse kasutajal on õigus kasutada pakutavat materjali ainult niinimetatud sihtotstarbeliseks isiklikuks kasutamiseks, mida reguleerib

Sellel veebiküljel esitatud materjali täielik või osaline kasutamine – eelkõige kommertseesmärgil, sealhulgas kopeerimine, avalik taasesitamine või kolmandatele isikutele ligipääsu võimaldamine mis tahes moel − on lubatud ainult Extensions s.c. kirjalikul loal. Teenuse kohta käivatel lehekülgedel võib esineda linke või materjale, mis viitavad kolmandate poolte pakkumistele ja teenustele. Kolmandate poolte pakkumiste ja teenuste tingimused on määratud nimetatud entiteetidega. Extensions s.c. ei vastuta selliste pakkumiste ja teenuste kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.